O nama

Centar za edukaciju i razvoj omladine Beograda je nezavisna, neprofitna, nevladina organizacija koju su osnovali mladi ljudi, studenti, sa ciljem vršenja pozitivnog uticaja na omladinu putem edukovanja i strukovnog usmeravanja i usavršavanja omladine, pružanja podrške mladima u razvoju vlastitog sistema vrednosti, podsticanja udruženog vršenja društveno korisnog rada, organizovanja i podržavanja humanitarnih akcija, promovisanja sportskih događaja kao i usmeravanja mladih ka intenzivnijem bavljenju sportom, davanja saveta i podrške kada je reč o zdravstvenoj zaštiti svake mlade osobe, promovisanja kulturnih vrednosti, kao i mnogih drugih različitih oblika prihvatljivog društvenog delovanja.

Centar za edukaciju i razvoj omladine Beograda je organizacija koja ima ambiciozne ciljeve i ozbiljnu nameru da preduzme niz raznih aktivnosti da poboljša položaj omladine Beograda. Od prvog dana osnivanja pa sve do danas svi članovi organizacije su otvoreni za svaki oblik saradnje koji je stavljen u funkciju ostvarenja našeg sržnog cilja, a to je stvaranje najboljih uslova za maksimalnu podršku mladima u društvenom delovanju, razvoju, edukovanju i ostvarenju njihovih potreba i interesa.

Sve navedene ciljeve Centar za edukaciju i razvoj omladine Beograda, planira da sprovede uz pomoć posebnog osvrta na neformalno obrazovanje, koji je kao novi vid edukacije mladih sve više prisutan u našoj zemlji, a koji studentima pruža novi vid edukacije, na jedan novi, mladima prilagođen način

Dugoročan cilj Centra za edukaciju i razvoj omladine Beograda jeste da kao organizacija namenjena upravo mladima uspostavimo jedinstven sistem, koji bi svim mladima u Beogradu pružio bolju budućnost!