Пројекат „Поглед у будућност“

2020

О ПРОЈЕКТУ

Пројекат „Поглед у будућност“ подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Пројекат обухвата радионице и предавања младих у области планирања, писања и реализације пројеката. Идеја овог пројекта јесте организација Самита студената који има за циљ да окупи студенте једном годишње на скупу на коме би могли да разматрају актуелне проблеме студената и младих у региону, као и да предлажу решења за исте. Ово би допринело већој повезаности и размени идеја. Резултат пројекта су дефинисани предлози који ће бити упућени надлежним институцијама за решење актуелних проблема студената и младих који би те године били разматрани на самиту.