Почетна

Центар за едукацију и развој омладине Београда је независна, непрофитна, невладина организација коју су основали млади људи, студенти, са циљем вршења позитивног утицаја на омладину путем едуковања и струковног усмеравања и усавршавања омладине, пружања подршке младима у развоју властитог система вредности, подстицања удруженог вршења друштвено корисног рада, организовања и подржавања хуманитарних акција, промовисања спортских догађаја као и усмеравања младих ка интензивнијем бављењу спортом, давања савета и подршке када је реч о здравственој заштити сваке младе особе, промовисања културних вредности, као и многих других различитих облика прихватљивог друштвеног деловања.


Нова искуства

Обзиром да је један од циљева ЦЕРОБа управо саветовање и едуковање младих људи кроз различите облике семинара и конференција, самим учешћем на различитим едукативним скуповима ЦЕРОБа, сваки учесник ће након завршетка истог бити богатији за низ нових знања која му у будућности могу значајно користити у одабиру даљег професионалног пута. Сви учесници биће у могућности да и након одржаних скупова накнадно обрате ЦЕРОБу за сваки вид сугестије уколико им она буде била потребна.

Евалуација

Квалитет самих едукативних догађаја ћемо анализирати, а на основу евалуационих анкета који ће учесници попуњавати, тежити да константно унапређујемо.


Нова познанства

Кроз различите видове сарадње које ЦЕРОБ буде градио са многим институцијама, како на пољу едукације тако и културе, спорта, забаве, млади ће имати прилике да стекну нова и ојачају постојећа познанства како међу собом тако и са представницима тих институција који ће заједно са члановима ЦЕРОБом реализовати низ активности у циљу јачања капацитета представника младих Београда. Наш веб-сајт нуди све елементе друштвене мреже, што додатно доприноси стицању нових познанстава.

Хуманитарни рад

Дугорочан циљ наше организације је да угрожене младе и децу активно укључимо у програме здравствене заштите, уочавајући реалне проблеме у нашем друштву.


Локација

Илије Гарашанина 1/2


Контакт

info@cerob.rs

Партнери: