Početna

Centar za edukaciju i razvoj omladine Beograda je nezavisna, neprofitna, nevladina organizacija koju su osnovali mladi ljudi, studenti, sa ciljem vršenja pozitivnog uticaja na omladinu putem edukovanja i strukovnog usmeravanja i usavršavanja omladine, pružanja podrške mladima u razvoju vlastitog sistema vrednosti, podsticanja udruženog vršenja društveno korisnog rada, organizovanja i podržavanja humanitarnih akcija, promovisanja sportskih događaja kao i usmeravanja mladih ka intenzivnijem bavljenju sportom, davanja saveta i podrške kada je reč o zdravstvenoj zaštiti svake mlade osobe, promovisanja kulturnih vrednosti, kao i mnogih drugih različitih oblika prihvatljivog društvenog delovanja.


Nova iskustva

Obzirom da je jedan od ciljeva CEROBa upravo savetovanje i edukovanje mladih ljudi kroz različite oblike seminara i konferencija, samim učešćem na različitim edukativnim skupovima CEROBa, svaki učesnik će nakon završetka istog biti bogatiji za niz novih znanja koja mu u budućnosti mogu značajno koristiti u odabiru daljeg profesionalnog puta. Svi učesnici biće u mogućnosti da i nakon održanih skupova naknadno obrate CEROBu za svaki vid sugestije ukoliko im ona bude bila potrebna.

Evaluacija

Kvalitet samih edukativnih događaja ćemo analizirati, a na osnovu evaluacionih anketa koji će učesnici popunjavati, težiti da konstantno unapređujemo.


Nova poznanstva

Kroz različite vidove saradnje koje CEROB bude gradio sa mnogim institucijama, kako na polju edukacije tako i kulture, sporta, zabave, mladi će imati prilike da steknu nova i ojačaju postojeća poznanstva kako među sobom tako i sa predstavnicima tih institucija koji će zajedno sa članovima CEROBom realizovati niz aktivnosti u cilju jačanja kapaciteta predstavnika mladih Beograda. Naš veb-sajt nudi sve elemente društvene mreže, što dodatno doprinosi sticanju novih poznanstava.

Humanitarni rad

Dugoročan cilj naše organizacije je da ugrožene mlade i decu aktivno uključimo u programe zdravstvene zaštite, uočavajući realne probleme u našem društvu.


Lokacija

Ilije Garašanina 1/2


Kontakt

info@cerob.rs

Partneri: