Укључивање ЦЕРОБа у програм „Моја прва плата“

О ДОГАЂАЈУ

ЦЕРОБ је једно од удружења младих који учествује у овом програму. Циљ програма је да се подстакне запошљавање младих и пружи подршка привреди у решавању проблема са недостатком кадрова. Овим програмом се омогућава студентима без радног искуства да обаве праксу на конкретним пословима код послодаваца како би стекли нова знања, вештина и компетенције за рад и тако повећају могућности за запошљавање.