Пројекат „Млади за будућност“

2020

О ПРОЈЕКТУ

Пројекат „Млади за будућност“ подржан од стране Града Београда, Секретаријат за спорт и омладину. Циљ пројекта је подизање нивоа меких вештина и знања средњошколаца у Београду које ће им помоћи при каснијем одабиру факултета који желе да студирају, а касније и занимања. Очекивани ефекти пројекта су повећан ниво меких вештина средњошколаца које ће им омогућити да правилно изаберу занимање, такође ефекат који се очекује јесте боља интеграција у радно окружење оних који се определе да након средње школе пронађу запослење у струци. Још један од очекиваних ефеката је покретање сопствених бизниса од стране одређеног броја средњошколаца. Такође кроз сам пројекат константно ће се истицати важност мултипликације знања и подстицати полазници да своје знање преносе вршњацима чиме ће један од ефеката да буде управо мултипликација знања кроз вршњачку едукацију. Планирано је успостављање контакта са средњим школама, нарочито са ђачким парламентима.