Пројекат „Покрени се – Искористи шансу“

2020

О ПРОЈЕКТУ

Пројекат је реализован уз подршку Министарства омладине и спорта. Пројекат се реализује у сарадњи са Развојном агенцијом Србије и Привредне коморе Србије. Састоји се од две фазе: I фаза обухвата радионице/предавања из области целоживотног учења и предузетништва; II фаза обухвата  реализацију стручне праксе у компанијама. (пројекат у процесу реализације). Едукација је осмишљена да се спроведе кроз 10 часова предавања, 20 часова радионица и две панел дискусије. У току трајања пројекта стигло нам је више од 300 пријава младих, који су прошли наше тренинге обука, 40 њих је започело праксу а чак 12 њих се запослило. Поштујући све епидемиолошке мере пројекат је успешно спроведен.

Предавања :

 • Основи менаџмента
  1. Контекст менаџмента (Шта је менаџмент? Шта менаџери раде? Шта је потребно да би неко био менаџер? Зашто је менаџмент битан?)
  2. Нивои менаџмента
  3. Планирање као фунција менаџмента
  4. Организовање као фунција менаџмента
  5. Вођење као фунција менаџмента
  6. Контролисање као функција менаџмента
  7. Појам и значај лидерства
  8. Особине лидера
  9. Типови лидерства
  10. Мапирање маркетинга (Појам и дефиниција маркетинга, важност изучавања маркетинга, пословна филозофија маркетинга, продајна или тржишна оријентација)
  11. Маркетинг микс
  12. Истраживање тржишта (Кораци у процесу истраживања тржишта, сегментација, избор циљног тржишта и позиционирање)
  13. Улога дигиталног маркетинга у позиционирању и остваривању пословног успеха предузећа
  • Организација људски ресурси:
   1. Шта подразумевамо под организовањем ?
 • Који су кључни елементи организације (организациона структура, процеси, људски ресурси) ?
  1. Које су основне димензије организационе структуре ? 
  2. Како дизајнирати организацију – моделирати организациону структуру ?
  3. Визија, мисија и циљеви организације као основа за обликовање њене организационе структуре 
  4. Зашто је важно разумети пословне процесе и управљати њима ? 
  5. Како обликовати пословне процесе ?
  6. Како управљати пословних процесима ?
  7. Шта очекујемо од процеса управљања  људским ресурсима ?
  8. Какав је однос   између стратешких циљева организација  и управљања људским ресурсима ? 
  9. Како моделирати процес   управљања људским ресурсима ? 
  10. Управљање променама и управљање људским ресурсима 

Кључни процеси упављања људским ресурсима  (планирање људских ресурса,  анализа посла и систематизација радних места,   прибављање људских ресурса,  обука и стручно усавршавање запослених,  вредновање радне успешности запослених,  управљање радним ангажовањем  и каријером запослених …)

 • Радионице:
  1. ,,УПОЗНАЈМО СЕБЕ – представљање“
  2. ,,ЈАЧАЊЕ САМОПОУЗАДАЊА- самопоуздање као кључ успеха”.
  3. ,,КО ЈЕ ДОБАР ПОСЛОДАВАЦ – на који начин се бира занимање и потенцијални послодавац”
  4.  ,, КАКО ДО ПОСЛА“ (Како се пише  CV и мотивационо писмо –како их доставити послодавцу – где и како тражити посао)
  5. ,, УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ”
  6.   ,, КАКО ПОЧЕТИ И ОКОНЧТИ РАДНИ ДАН – бити продуктиван”
  7. ,, МАЛЕ ТАЈНЕ КОЈЕ ДАЈУ ВЕЛИКЕ РЕЗУЛТАТЕ”
  8. ,, ПОСЛОВНИ БОНТОН”
  9. ,КАКО НАПРАВИТИ ДОБАР БИЗНИС ПЛАН”
 •  КАКО ПОКРЕНУТИ СОПСТВЕНИ БИЗНИС

У склопу пројекта био је организован и Case study викенд на Старој планини:

Друга фаза пројекта обухвата селекцију кандидата и усмерење њих 40 на практичну наставу у компаније са којима сарађујемо на пројекту. 

Резултати Пројекта у бројкама

Пријављених
300+
Обавило праксу
40
Запослених
20